Jakie dokumenty powinniśmy wymienić po ślubie?

Dokumenty z Twoimi starymi danymi nie muszą być zmienione od razu. Pamiętaj jednak, że im szybciej tym lepiej – najlepiej tuż po odebraniu certyfikatu małżeństwa. Jeśli postanowiłaś/eś zmienić nazwisko na nazwisko swojego partnera, musisz pamiętać o tym aby jak najszybciej zmienić te dane w odpowiednich dokumentach. Dokumenty nad którymi się skupiamy w tym artykule to: dowód osobisty, paszport, […]
Dokumenty z Twoimi starymi danymi nie muszą być zmienione od razu. Pamiętaj jednak, że im szybciej tym lepiej – najlepiej tuż po odebraniu certyfikatu małżeństwa.

Jeśli postanowiłaś/eś zmienić nazwisko na nazwisko swojego partnera, musisz pamiętać o tym aby jak najszybciej zmienić te dane w odpowiednich dokumentach.
Dokumenty nad którymi się skupiamy w tym artykule to: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karty bankowe, dokumenty związane z miejscem Twojego zamieszkania. Jeśli po ślubie postanowiłeś jednak nie zmieniać nazwiska, nie musisz robić nic.

Poniższy artykuł opisuje jakie dokumenty powinny być zmienione po ślubie, co należy zrobić i jaki jest tego koszt.

Artykuł dotyczy zmiany danych przez obywatela Polski w Polsce.

Dowód osobisty

Dowód jest ważny przez 3 miesiące od dnia ślubu. Wymiana dokumentu na nowy jest bezpłatna. Czas oczekiwania na nowy dowód to około 3 tygodnie (ale często jest już gotowy do odebrania wcześniej). Wniosek o nowy dowód powinien być złożony w jakimkolwiek Urzędzie Miasta w Polsce.

Co powinieneś mieć ze sobą na spotkanie w urzędzie?

 • wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego (wniosek możesz odebrać na miejscu),
 • dwie fotografie,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z informacją o aktualnie używanym nazwisku.

Wypełnienie wniosku najmuje przeważnie kilka minut. Spotkanie z urzędnikiem, około 10 minut. Na cały proces złożenia wniosku powinieneś poświęcić przynajmniej 30 minut.

Przy złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie, że starasz się o wydanie nowego dowodu osobistego. Czy dowód jest już gotowy do odebrania w Urzędzie możesz sprawdzić na stronie internetowej po wpisaniu numeru potwierdzenia, które otrzymasz od urzędnika. Na stronie obywatel.gov.uk możesz wpisać ów nr potwierdzenia.

Do momentu odebrania nowego dowodu, możesz używać aktualnego ze starymi danymi.

Paszport

Po ślubie paszport ze starymi danymi jest ważny przez 60 dni. Wymiana paszportu na nowy kosztuje 140zł. Wniosek należy złożyć wcześniej, ponieważ czas oczekiwania może trwać do miesiąca czasu (PAMIĘTAJCIE: nie planujcie żadnych długoterminowych wyjazdów tuż po ślubie. Upewnijcie się, że paszport jest albo wymieniony na czas, albo Wasza wycieczka trwa krócej niż miesiąc). Wniosek o nowy paszport powinien być złożony w jakimkolwiek Biurze Paszportowym w Polsce.

Co powinieneś mieć ze sobą na spotkanie w urzędzie?

 • wypełniony wniosek o wydanie paszportu (wniosek możesz odebrać na miejscu lub ściągnąć bezpośrednio z naszej stronki: „Wniosek o paszport”),
 • jedna fotografia,
 • dowód uiszczenia opłaty paszportowej w wysokości 140 zł (można osobiście opłacić w kasie Urzędu lub przelewem – przed przyjściem do urzędu)
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z informacją o aktualnie używanym nazwisku,
 • do wglądu dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie.

Po spotkaniu w Biurze Paszportowym, urzędnik da Ci kwitek z potwierdzeniem, że starasz się o wydanie nowego paszportu. Status paszportu (czy jest już gotowy do odbioru), można sprawdzić drogą elektroniczną wpisując nr sprawy na wniosku, który otrzymasz od urzędnika (link do strony, którą powinieneś użyć będzie napisana na kwitku).

Do momentu odebrania nowego paszportu, możesz używać aktualnego ze starymi danymi.

Prawo jazdy

Termin wymiany prawa jazdy to 30 dni od zawarcia związku małżeńskiego. Koszt to 100.50 zł. Czas oczekiwania to ok. 16 dni. Wniosek o nowe prawo jazdy powinno być złożone w Starostwie Powiatowym.

Co powinieneś mieć ze sobą na spotkanie w Starostwie?

 • wypełniony wniosek o wydanie wtórnika/duplikatu prawa jazdy (wniosek możesz dostać na miejscu),
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej (100,50 zł),
 • jedna fotografia,
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu). Jeśli nie posiadasz jeszcze aktualnego dowodu osobistego należy okazać akt małżeństwa,
 • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy w uzasadnionych przypadkach (do wglądu).
 • pełnomocnictwo – w przypadku upoważnienia innej osoby do załatwienia sprawy (musi być to osoba z rodziny). Koszt 17 zł.

Po spotkaniu w Starostwie, zostanie wydany Ci wtórnik. Użyj go do czasu odebrania nowego prawa jazdy.

Rada: Przy wymianie prawa jazdy, zmień też dowód rejestracyjny. Im szybciej to załatwisz, tym lepiej.

Dowód rejestracyjny

Wniosek należy złożyć w ciągu 30 dni od zmiany nazwiska. Dodatkowy koszt to 54.50 zł. Oczekiwanie na nowy dowód to około 3 tygodnie. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Wydziale Komunikacji.

Co powinieneś mieć ze sobą na spotkanie w Urzędzie?

 • dowód uiszczenia opłaty w wysokości 54.50 zł,
 • wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego (dostaniecie wniosek w Urzędzie),
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu,
 • karta pojazdu,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (jeśli jednak nie posiadasz jeszcze aktualnego dowodu osobistego należy okazać akt małżeństwa),
 • pisemne upoważnienie – w przypadku działania przez pełnomocnika.

Do czasu otrzymania nowego dowodu rejestracyjnego, możecie używać tego co do tej pory – ze starymi danymi.

Karty bankomatowe

Należy zgłosić się do siedziby Twojego banku i dokonać odpowiednich zmian danych. Zmiana danych jest bezpłatna. Czas oczekiwania to ok. 2 tygodnie.

Co powinieneś mieć ze sobą na spotkanie w banku?

 • odpis skrócony aktu małżeństwa z informacją o aktualnie używanym nazwisku,
 • wyćwiczony nowy podpis (aby złożyć wzór nowego podpisu),

Nie ma określonego czasu kiedy należy dokonać zmian danych w Twoim banku. Karty będą działały.

Przed wizytą w banku, możecie zdecydować się na otwarcie nowego rachunku, którym będziecie mogli zarządzać wspólnie jako małżeństwo. O wiele łatwiejszym i szybszym rozwiązaniem jest jednak ustanowienie małżonka współwłaścicielem konta.

Sprawy mieszkaniowe

Zmiana danych jest bezpłatna. Wystarczy odpowiedniej instutucji okazać nowy dowód osobisty lub akt małżeństwa. Informacje o zmianie danych osobowych powinno się przekazać do:

 • spółdzielni mieszkaniowej,
 • developera,
 • elektrowni,
 • gazowni,
 • wodociągów,
 • dostawcy telewizji, internetu i kablówki.

Sprawy związane z zatrudnieniem

O zmianie nazwiska, jesteś zobowiązany poinformować swojego pracodawcę. Nie musicie wtedy zmieniać umowy. Pokażcie jednak pracodawcy nowy dowód/paszport lub skrócony akt małżeństwa.

Media społecznościowe

Pamiętaj, aby zmienić dane na portalach społecznościowych, t.j. Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat czy Instagram.

Załatwiając wszelkie sprawy w urzędach pamiętajcie o dniach wolnych od pracy. Do końca 2016 r. zostało już ich niewiele: 25 grudnia (niedziela), 26 grudnia (poniedziałek).

Dni ustawowo wolne od pracy w 2017 roku

Data Święto
1 stycznia Nowy Rok, Święto Bożej Rodzicielki
6 stycznia Trzech Króli
16 kwietnia Wielkanoc
1 maja Święto Pracy
3maja Konstytucja 3-go Maja
15czerwca Boże Ciało
15 sierpnia Święto Wojska Polskiego
1listopada Wszystkich Świętych
11 listopada Święto Niepodległości
25 grudnia Boże Narodzenie – pierwszy dzień
26 grudnia Boże Narodzenie – drugi dzień